fredag 27 november 2009

Luonnollisen puolustuksen peptideistä.(M Tollin)

ANTIMIKROBIELLIT PEPTIDIT JA PROTEINIT

LÄHDE: Tollin Maria. Antimicrobial peptides and proteins in innate immunity. Emphasis on isolation, characterization and gene regulation. Stockholm, 2005, Karolinska Institutet.
ISBN 91-7140-270-5.

“Luonnollisen immuniteetin endogeenisiä antibiootteja ja vaikuttajamolekyylejä ovat antimikrobiaaliset peptidit (AMP). Niitä sijaitsee pääasiassa pitkin epiteelejä ja kiertävissä neutrofiileissä (valkoisissa jyväisissä verisoluissa) . Ne tuhoavat mikrobeja niiden kalvoja rikkomalla. Kaksi pääperhettä nisäkäslajien antimikrobiaalisia peptidejä ovat defensiinit ja cathelicidiinit.

Tässä väitöskirjassa keskitytään tarkastelemaan ihmisen paksunsuolen limakalvoa sekä sikiön/vastasyntyneen vernix caseosa-kerrosta.
Lisäksi tutkittiin ihmisen cathelicidiini LL-37 geenin säätelyä paksunsuolen epiteelisolulinjassa. Kehitettiin myös koe-eläinmalli cathelicidiinitutkimuksiin.

Ihmisen paksusuolen limakalvosta valmistettiin peptidi/proteiiniuute ja havaittiin sillä olevan antibakteriaalista ominaisuutta Gram-positiivisia ja -negatiivisia bakteereja kohtaan. Se oli lisäksi antifungaalinen, sienten kasvua estävä. Tästä uutteesta löydettiin useita antimikrobiaalisia peptideitä ja proteiineja (AMP).Yksi niistä oli ubikvisidiini (ubiquicidin), jota ei ole aiemmin eristetty ihmiskudoksista. Näytti siltä, että paksusuolta suojaa antimikrobiaalisten peptidien ja proteiinien kompleksinen seos ja yhdessä niillä on vahva antimikrobiaalinen aktiviteetti.

Vernix, lapsivaha
Vernix on kermaista vaha-ainesta, joka suojaa sikiön ihoa viimeisen raskauskolmanneksen aikana. Vernix-aineesta on eristettävissä runsas joukko antimikrobiaaleja peptidejä, proteiineja (AMP) ja lipidejä. Mielenkiintoista oli havaita, että miltei kaikki vernixissä runsaasti esiintyneet proteiinit kuuluivat ihmisen luonnollisen immuunipuolustuksen tunnettujen proteiinien joukkoon. Näin vernix muodostaa tehokkaalla tavalla ihon puolustuksellisen barrikadin suojaten sikiötä ja vastasyntynyttä bakteereilta, sieniltä ja loisilta. Sen lisäksi vernix-komponenteilla on proteaasi-inhibiittorivaikutusta ja opsonisoivia piirteitä.

Koe-eläinkannalta eristettiin cathelicidiiniä vastaava peptidi (rCRAMP) ja todettiin sen olevan 43 aminohappotähteinen. Mutta toisella lähisukuisella eläinkannalla (hiiri) peptidi prosessoitui jo eri tavalla, vaikka prosessoituvien kohtien primäärirakenteet olivat samanlaisia. Kuitenkin rCRAMP oli yhtä lailla antimikrobiaalinen ja expressioltaan samanlainen kuin ihmisenkin cathelicidiini (LL-37). Sen takia katsottiin koe-eläimellä voitavan analogisesti tutkia sairauden ja terveyden vaikutusta cathelicidiinin expressioon

Ihmisen paksunsuolen epiteelisen solulinjan LL-37- geenisäätö tutkittiin (Luciferase reporter system). Promoottorissa löydettiin ainakin yksi kiihdyttävä ja kaksi hiljentävää elementtiä. Kiihdyttävän elementin osoitettiin olevan Ets tekijää -sitova kohta ja toinen hiljentävistä elementeistä säätyi D-vitamiinin avulla. Lisäksi havaittiin toisen intronin kiihdyttävän transkriptionaalista aktiviteettia voihapon (Butyric acid C4:0) läsnäollessa ja promoottorin 3´-päädyn kanssa ko-operaatiossa. LL-37-geeniregulaatio on alkamassa selvitä.”

Kommentti suoliston osalta

  • D-vitamiinin saantia varmistaa auringon otto ja kalaravinto.
  • Voihapon (C4: 0) osuutta lisää kuidun riittävä käyttö, koska normaali suolistoflora tekee mm. voihappoa , propionihappoa (C3:0), etikkahappoa (C2:0), isovalerihappoa (C5:0). Voihappo on tärkeä anticancerogeeninen tekijä ja suoliston pinnan paikallinen energia-aine. Suolisto vastaa suurelta osin terveestä immunologisesta vasteesta. Kuitusuositukset ovat 25-35 g kuitua päivittäin.
  • Vauvan vernixin antimikrobiellien tekijöitten osalta ei voi muuta tehdä kuin että odottava äiti hoitaa oma yleiskuntonsa ja käyttää ravintoa asianmukaisia määriä. NNR2004 tai sitä uudempien ravintosuositusten mukaan. Niissä on myös kuidun käyttöä jälleen painotettu.
  • Kuidun avulla voi suoliston normaali bakterifloora pysyä terveenä, jolloin geenisäätö epiteelisoluissa voi pysyä normaaliuden puolella tai korjautumisen puolella.
  • Varsinainen DNA repair, genominkorjaussysteemi vaatii hyvän yleiskunnon.

06/11/2008 22:06