onsdag 12 december 2012

Maapähkinällä tubia vastaan

Rikstämman uutisia
http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=18988
Medicinska riksstämman 2012:

Jordnötter alternativ till antibiotika


Karin Bergqvist
Hos tuberkulospatienter som fått äta jordnötter har man sett minskade kliniska symtom efter åtta veckor. Det berättade Olle Stendahl, professor i klinisk mikrobiologi, Linköpings universitet, där denna forskning bedrivs i samarbete med institutioner i Etiopien.
O Jordnötter innehåller mycket arginin. Också hos patienter som fick arginin direkt minskade symtomen. Aminosyran arginin behövs för bildning av kväveoxid, som i sin tur är en viktig del av immunförsvaret och tycks spela roll för kroppens försvar mot tuberkulosbakterier.

Det handlar alltså om att förstärka den naturliga immuniteten. Och det är en av flera strategier för hur man, enligt Olle Stendahl, kan möta hotet från multiresistenta tuberkulosbakterier, som nu ökar i flera länder.


Trots att alla kurvor för tuberkulosprevalens i världen totalt sett pekar ner, är sjukdomen fortfarande ett gigantiskt problem. 1,4 miljoner människor dör varje år i tuberkulos, 9,4 miljoner insjuknar varje år. Och där tuberkulos finns, finns ofta också HIV. 4,5 miljoner människor i världen är dubbelinfekterade med tuberkulos och HIV.


Olle Stendahl talade på ett symposium med rubriken »Närmar vi oss slutet på antibiotikaeran? Utmaningarna från en global värld«. På symposiet togs också den kraftiga ökningen av multiresistenta tarmbakterier upp, som nu ses som det stora hotet i Sverige. Christina Åhrén, regionala Strama i Västra Götalandsregionen, berättade att sådana bakterier första gången diagnostiserades 2003 och att de redan är tre gånger så vanliga som MRSA i Sverige.


Det handlar om gramnegativa ESBL-bildande Klebsiella och E coli, som är resistenta mot penicilliner och cefalosporiner. Den senaste sorten är dessutom resistent mot karbapenemer.


– De samvarierar ofta med annan resistens, och då finns inget att behandla med, sa Christina Åhrén.


Anmälnings- och smittspårningsplikt för tarmbakterier med så kallad ESBL-carba-resistens infördes i mars i år, se även Läkartidningen nr 11/2012.