torsdag 23 juli 2009

Probioottien käyttöä ennen influenssarokotusta

Probioottien puolesta influenssarokotuksia odotettaessa

LÄHDE:
Boge T, Rémigy M et al. .A probiotic fermented dairy drink improves antibody response to influenza vaccination in the elderly in two randomised controlled trials. Vaccine. 2009 Jul 15.

TAUSTA : Useissa maissa on suositeltu influenssarokotuksia iäkkäämmälle väestölle, mutta tiedetään, että heillä on immuunivasteet heikompia kuin nuorella aikuisväestöllä.

TUTKIMUSAIHE. Tässä artikkelissa tutkijat selvittivät saamiaan tuloksia yli 70 vuotiaitten immuunivasteesta influenssarokotuksiin silloin, kun he olivat käyttäneet päivittäin probioottista fermentoitua meijerituotetta muutamia viikkoja ennen rokottamista. Tutkimukseen osallistui terveitä vapaaehtoisia yli 70-vuotiaita.

DESIGN. Tehtiin kaksi randomisoitua monikeskustutkimusta kaksoissokkokokeena Ne suoritettiin kausi-influenssarokotusten aikoihin vuosina 2005- 2006 (piloottitutkimus) ja 2006- 2007 ( varmistava tutkimus).
Piloottitutkimuksessa 87 javarmistavassa tutkimuksessa 222 vapaaehtoista käytti probioottista kantaa Lactobacillus casei DN 114 001 ja fermentoitua jugurttia (Actimel R) tai nonfermentoitua vastaavaa maitotuotetta kahdesti päivässä _ 7 viikon ajan ensimmäisessä tutkimuksessa ja 13 viikon ajan toisessa tutkimuksessa.
Rokotus tapoahtui 4 viikkoa probiootin käytön alkamisesta. Geometriset keskimääräiset vasta-ainevasteet (GMT) kolmea eri viruskantaa vastaan määritettiin. Rokotteet olivat koostuneet seuraavista influenssaviruskannoista: tavallinen H1N1, H3N2, B. Vasta-aineet määritettiin useaan otteeseen hemagglutinaation inhibitiotestillä.

TULOKSET. Ensimmäisessä ( pilootti)tutkimuksessa influenssaspesifiset vasta-ainetiitterit nousivat rokotuksen jälkeen ollen johdonmukaisesti korkeammat probioottiryhmässä verrattuna kontrolliryhmään. Myös jatkotutkimuksessa tiitterit B-influenssakantaa kohtaan nousivat merkitsevästi enemmän probioottiryhmässä kuin kontrolliryhmässä 3, 6 ja 9 viikkoa rokotuksen jälkeen. Vielä viiden kuukauden kuluttua rokotuksesta oli merkitsevää eroa serokonversiossa ryhmien välillä. Samanlaisia GMT tuloksia oli havaittavissa H3N2 kannan ja H1N1 kannan suhteen, mikä vahvisti piloottitutkimuksen antamia tuloksia.

JOHTOPÄÄTÖKSET Nämä tutkimukset osoittavat että päivittäinen probioottituotteen käyttö lisää relevantteja spesifisiä vasta-ainevasteita influenssarokotuksta kohtaan yksilöillä, joiden ikä on yli 70 vuotta ja tässä väestössä probioottien käytöllä lienee terveydellistä etua.
23.07.2009 Suom.
Päivitys 8.2.2011