lördag 2 maj 2015

Keräkaalin edullinen koostumus

Raakakaalin  ja prosessoidun keräkaalin antioksidanttisista ominaisuuuksista

Int J Food Sci Nutr. 2004 May;55(3):191-9. Antioxidant properties of raw and processed cabbages.

TIIVISTELMÄ_Abstract

  •   Määriteltiin tuoreesta ja prosessoidusta keräkaalista niiden totaalifenolit, totaaliflavonoidit, antioksidanttinen kapasiteetti ja yksittäiset fenoliset yhdisteet,, jota  voitaisiin selvitellä valkokaalien  antioksidanttisten ominaisuuksien vaikutuksia.
  • Tuoreissa ja pikkelsiksi tehdyissä punakaaleissa  oli korkein  totaalinen fenolipitoisuus ja gallihappojen ekvivalenttipitoisuus (GAE). Raakapunakaalissa ja pikkelsissä oli myös flavonoidien pitoisuus ja katekiiniekvivalentit  korkeimmat  Antioksidanttivaikutus ilmastuna C-vitamiiniekvivalentteina tuoreesta näytteestä  vaihteli alueella 57. 1 mg- 695.6 mg  C-vitamiiniekvivalenttia tuoreessa näytteessä  ja korkeimmat pitoisuudet olivat raakakaalissa ja pikkelsissä , joissa  oli korkein antioksidanttinenkin kapasiteetti.
To study the effect of polyphenolics on antioxidant activities of cabbages, the amounts of total phenolics, total flavonoids, antioxidant capacity and individual phenolic compounds in raw and processed cabbages were determined. Fresh and pickled red cabbages exhibited the highest total phenolic contents (393.1+/-10.8 mg and 366.3+/-3.6 mg gallic acid equivalents/100 g fresh sample, respectively). Fresh and pickled red cabbages were also highest in flavonoids (108.1+/-9.3 mg and 72.4+/-4.4 mg catechin equivalents/100 g fresh sample, respectively). The antioxidant capacity (expressed as vitamin C equivalent antioxidant capacity) ranged from 57.1 to 695.6 mg vitamin C equivalents/100 g fresh sample, where raw and pickled red cabbages exhibited the highest antioxidant capacity. 
  •  Oli hyvä lineaarinen korrelaatio totaalifenolien ja antioksidanttisuuden kesken ja  totaaliflavonoidien jja antioksidanttisuuden kesken. Kuitenkin suhde  askorbiinihapon ja antioksidanttisuuden kesken  oli matala. Antioksidanttinen kyky raakakaalissa ja prosessoidussa kaalissa korreloi hyvin niiden poolyfenolien pitoisuuteen.
There was a good linear relationship between the total phenolics and antioxidant capacity (r2=0.9743), and between the total flavonoids and antioxidant capacity (r2=0.9557); however, the relationship between the ascorbic acid content and antioxidant capacity was very low (r2=0.1442). The antioxidant capacity of raw and processed cabbages was highly correlated with their contents of polyphenolics.
  • KAMFEROLI, KVERSETIINI ja APIGENIINI olivat pääasialliset flavonoidit, joita keräkaaleissa esiintyi, paitsi punakaalissa, sekä raa-assa että pikkelsimuotoisessa - oli hallitsevin flavonoidi SYANIDIINI, joka oli  antamassa  pääasiallista antioksidanttista kapasiteettia FENOLIEN totaalimäärän    FLAVONOIDIEN ohella.
Kaempferol, quercetin, and apigenin were the major flavonoids existing in cabbages except for raw and pickled red cabbages, where cyanidin was the predominant flavonoid (73.6-117.7 mg/kg). In the red cabbages, cyanidin was the major contributor to the antioxidant capacity as well as the content of total phenolics and flavonoids.
PMID:
15223595
[PubMed - indexed for MEDLINE]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar