måndag 30 maj 2016

Tattari on funktionaalinen ravinto. Idätetty tattarisuurimo

 Tattarisuurimoitten idätys lisää niiden ravintoarvoa.
LÄHDE:  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25858540

J Food Sci. 2015 May;80(5):H1111-9. doi: 10.1111/1750-3841.12830. Epub 2015 Apr 9.Effects of germination on the nutritional properties, phenolic profiles, and antioxidant activities of buckwheat.
Tiivistelmän suomennos
 Idätystä pidetään tehokkaana prosessina viljojen  ravintoarvon ja  funktionaalisuuden  parantamiseksi. Tässä otsikon työssä  tutkittiin yli 72 tuntia idätettyjen  tattarisuurimoitten   ravintoaineitten muuttumisia, antinutritiivisiä osatekijöitä, kemiallisia koostumuksia ja antioksidatiivisia aktiivisuuksia ja sitten pohdittiin  taustasyytä havaittuihin muutoksiin.
Idätysajan pidentyessä  proteiinipitoisuudet, redusoivat sokerit, totaalifenolit, totaaliflavonoidit ja kondensoidut tanniinit lisääntyivät merkitsevästi,  kun taas rasva, fytiinihappo ja trypsiini-inhibiittorin aktiivisuus vähenivät.
 Idätyksessä lisääntyivät merkitsevästi  fenoliset yhdistykset kuten rutiini, viteksiini, isoviteksiini, orientiini, iso-orientiini, klorogeenihappo, trans-3-hydroxykinnamihappo ja para-hydroxybentsoehappo ja tämä saattaa johtua fenylalaniinin-ammonialyaasin aktivaatiosta.
 Flavonoidipitoisuuden paraneminen johti merkitsevään  antioksidanttisen aktiivisuuden kohenemiseen  idätetyssä tattarissa.
Idätetyllä tattarilla oli parempi ravintoarvo ja antioksidanttiset aktiivisuudet kuin idättämättömällä  ja se edusti  flavonoidien ja fenolisten  yhdisteiden  mainiota  luonnonlähdettä. Erityisesti  se oli rutiinin ja C-glykosyyliflavonien  lähde.   Terveyden edistämisessä voitaisiin käyttää  idätettyja  tattarisuurimoita  lupaavana funktionaalisena ravintona.

  • Abstract: Germination is considered to be an effective process for improving the nutritional quality and functionality of cereals. In this study, changes of nutritional ingredients, antinutritional components, chemical composition, and antioxidant activities of buckwheat seeds over 72 h of germination were investigated, and the reasons for these changes are discussed. With the prolonged germination time, the contents of crude protein, reducing sugar, total phenolics, total flavonoids, and condensed tannins increased significantly, while the levels of crude fat, phytic acid, and the activity of trypsin inhibitor decreased.  Phenolic compounds, such as rutin, vitexin, isovitexin, orientin, isoorientin, chlorogenic acid, trans-3-hydroxycinnamic acid, and p-hydroxybenzoic acid increased significantly during the germination process, which may be due to the activation of phenylalanine ammonialyase. The improvement of flavonoids led to significant enhancement of the antioxidant activities of germinated buckwheat. Germinated buckwheat had better nutritional value and antioxidant activities than ungerminated buckwheat, and it represented an excellent natural source of flavonoids and phenolic compounds, especially rutin and C-glycosylflavones. Therefore, germinated buckwheat could be used as a promising functional food for health promotion. 

© 2015 Institute of Food Technologists®

Suomalaisesta netistä löytyy reseptejä idätetylle viljalle.kuten "raakapuuro".Suositelen tutustumaan lähteeseen:
  http://hellatonkokki.blogspot.se/2014/01/raakapuuroa-tattarista.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar