söndag 6 november 2011

Sinappi, mitä siitä sa?

http://en.wikipedia.org/wiki/Mustard_plant

http://nutritiondata.self.com/facts/spices-and-herbs/215/2

http://www.whfoods.com/genpage.php?tname=nutrientprofile&dbid=35

Health Benefits _Terveydelliset hyödyt

The unique healing properties of mustard seeds can partly be attributed to their home among the Brassica foods found in the cruciferous plant family.

Ainutlaatuiset tervehdyttävät ominaisuudet, mitä sinapinsiemenellä havaitaan olevan, voidaan osittain lukea johtuvaksi sinappikasvin kuulumisesta Brassica-heimoon, kaalikasveihin.

  • Phytonutrient Compounds Protective Against Gastrointestinal Cancer_ Sinapin fytonutrienttiosatekijät suojaavat mahasuolisyövältä- kertoo tämä lähde.

Like other Brassicas, mustard seeds contain plentiful amounts of phytonutrients called glucosinolates.

Kuten kaalikasvit yleensäkin niin sinapinsiemenetkin sisäkltävät runsaat määrät fytonutrientteja GLUKOSINOLAATTEJA.

The seeds also contain myrosinase enzymes that can break apart the glucosinolates into other phytonutrients called isothiocyanates.

Siemenissä on myös MUROSINAASI-entsyymia, joka pystyy pilkkomaan glukosinolaateista toisia fytonutrientteja ISOTIOSYANAATTEJA.

The isothiocyanates in mustard seed (and other Brassicas) have been repeatedly studied for their anti-cancer effects.

On tutkittu useaankin otteeseen sinapinsiementen ja muitten kaalilajien isotiosyanaattien syövänvastaista vaikutusta

In animal studies—and particularly in studies involving the gastrointestinal tract and colorectal cancer—intake of isothiocyanates has been shown to inhibit growth of existing cancer cells and to be protective against the formation of such cells.

Eläinkokeissa ja erityisesti mahasuolikanava- ja kolorektaalisyöpätutkimuksissa on isotiosyanaattien syömisestä havaittu jo olemassaolevissa syöpäsoluissa kasvun estymistä ja todettu suojaavaa vaiktusta sellaisten solujen kehkeytymistä vastaan.

  • Anti-Inflammatory Effects from Selenium and Magnesium_ Tulehduksenvastaisia vaikutuksia seleenistä ja magensiumista.

Mustard seeds emerged from our food ranking system as a very good source of selenium a nutrient which has been shown to help reduce the severity of asthma, decrease some of the symptoms of rheumatoid arthritis, and help prevent cancer.

Sinapinsiement näyttävät olevan hyvä seleenilähde , mikä taas lievittää astman vaikeusastetta, reuman eräitä oireita ja auttaa estämään syöpää.

They also qualified as a good source of magnesium.

Sinapinsiemetn ovat myös hyvä magnesiumlähde.

Like selenium, magnesium has been shown to help reduce the severity of asthma, to lower high blood pressure, to restore normal sleep patterns in women having difficulty with the symptoms of menopause, to reduce the frequency of migraine attacks, and to prevent heart attack in patients suffering from atherosclerosis or diabetic heart disease.

Magnesium kuten seleenikin näyttää vähentävän astman vaikeutta, alentavan korkeaa verenpainetta, palauttavan unirytmiä menopaussin oireistossa naisilla, alentavan migreenikohtauksien tiheyttä ja ehkäisevän ateroskleroosia tai diabetista sydänsairautta potevien infarktia.

Mustard seeds also qualified as a very good source of omega-3 fatty acids as well as a good source of iron, calcium, zinc, manganese, magnesium, protein, niacin and dietary fiber.

Sinapinsiemen on myös oikein hyvä omega 3- rasvahappolähde, samoin raudan, kalsiumin, sinkin, mangaanin, magnesiumin, proteiinin, niasiinin ja ravintokuidun lähde.

Suomennosta yllämainitun lähteen tekstistä.

Vaikuttaa siltä, että sinappia kannattaa asettaa ruokansa mausteeksi aivan päivittäin. Sinappipurkki ansaitsee asemansa katetulla ruokapöydällä vakiovarusteena.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar