onsdag 21 januari 2009

Pre-ja probiootit allergiaa estämässä

Pre- ja probiootit ehkäisevät atooppisen ekseeman puhkeamista

LÄHDE
Kukkonen K, Savilahti E, Hahtela T, Juntunen-Backman K, Korpela R, Poussa T, Tuure T, Kuitunen M. Probiotics and prebiotic galacto-oligosaccharides in prevention of allergic diseases. A randomized double-blind placebo-controlled trial.Duodecim 2006; 122:2959-60.

Johdanto

PROBIOOTTI on terveyttä edistävä bakteeri.
PREBIOOTTI on terveyttä edistävän bakteerin kasvua tai aktiivisuutta lisäävä oligosakkaridi tai muu tekijä.

ERÄS NIIDEN HYÖTY
Terveyttä edistävillä bakteereilla eli probiooteilla voidaan modifioida suoliflooraa edullisesti.
Prebiooteilla eli terveydelle edullisten bakteerien kasvua ja aktiivisuutta edistävillä oligosakkarideilla voidaan mahdollisesti ehkäistä allergioiden puhkeamista.

ASIAN OSOITTAMINEN KOKEELLISESTI

Taustatutkimus
132 vastasyntyneelle annettiin puoli vuotta Lactobacillus rhamnosus GG lisää Suomessa .
L. Rhamnosus GG puolitti ekseeman esiintyvyyden 2 ja 4 vuoden iässä.
Pre- ja probioottien tehosta on kuitenkin toivottu laajempaa tutkimusnäyttöä.

Metodit
Tämän tutkijaryhmän tekemässä tutkimuksessa käytettiin neljää probioottia. Tutkimus oli kaksoissokkomenetelmällä. Prebiootin osassa oli rintamaidossakin runsaasti esiintyvä galakto-oligosakkaridi.
Tutkimusaineisto oli yli 1000 allergiariskiperheen äitiä, joille annettiin 2-4 viikkoa ennen synnytystä 2 x päivässä joko probiootti tai lume (placebo) valmiste.
Ne lapset, joiden äidit saivat probioottia, saivat syntymänsä jälkeen 6 kuukautta kerran päivässä samaa probioottiyhdistelmää kuin heidän äitinsä ja lisäksi prebioottisia galakto-oligosakkarideja.
Lumeryhmän äitien lapsille annettiin lumevalmistetta.
Seurattiin 2 vuoden ikään allergisten sairauksien ( ekseema, ruoka-allergia, astma ja allerginen nuha) puhkeamista. IgE-välitteistä herkistymistä tutkittiin ihopistokokein ja mittaamalla seerumin allergeenispesifisten IgE-vasta-aineiden pitoisuuksia. Osalla lapsista seurattiin ulosteen laktobasilleja ja bifidobakteerikantojen esiintymistä kahteen ikävuoteen asti.

Tulokset
PROBIOOTTIRYHMÄSSÄ jokin allerginen sairaus esiintyi kahden vuoden ajan seurannassa olleilla 925 lapsella 32%:lla; vastaavasti LUMERYHMÄSSÄ 35%:lla.
Ekseema oli yleisin (88%) allerginen sairaus tässä ikäryhmässä. Probioottiryhmässä esiintyi ekseemaa 20% vähemmän kuin lumeryhmässä.
Ekseema liityneenä IgE-välitteiseen herkistymään esiintyi 30% harvemmin kuin lumeryhmässä.
Pojat näyttävät hyötyvän hoidosta tyttöjä enemmän.

IgE-välitteinen herkistyminen sinänsä ei ollut merkitsevästi erilainen ryhmien kesken.

Probioottiryhmän lasten ulosteanalyysissä oli 6 kuukauden iässä
merkitsevästi enemmän laktobasilleja (98% verrattuna lumeryhmään 56%),
ja bifidobakteereja( 98% , verrattuna lumeryhmään 86%)
ja niiden pitoisuudet olivat suuremmat probioottiryhmässä.
Kolonisaatio oli kuitenkin ohimenevä, eikä probioottikolonisaation yleisyydessä ollut enää kahden vuoden iässä merkitsevää eroa.

Johtopäätös
Tämä laaja tutkimus vahvistaa käsitystä siitä, että PREBIOOTIT ja PROBIOOTIT estävät atooppisen ihottuman puhkeamista riskiperheiden lapsilla. Aiempien tutkimusten perusteella juuri IgE-välitteisesti herkistyneet ekseemaa sairastavat lapset sairastuvat todennäköisesti myöhemmin allergiseen nuhaan ja astmaan.

Aineiston seuranta jatkuu viiden vuoden ikään, jolloin hengitystieallergioita esiintyy jo enemmän. Silloin työryhmä voi arvioida probiootin IgE-välitteistä allergiaa ehkäisevän vaikutuksen pysyvyyttä ja ulottumista hengitystieallergioihin.

Ympäristön allergeenien välttäminen on osoittautunut tehottomaksi allergioiden ehkäisyssä.
On löydettävä keinoja, joilla voidaan aktiivisesti kehittää toleranssia. PROBIOOTTIEN vaikutus on oikean suuntainen, mutta jatkotutkimuksia tarvitaan sen osoittamiseksi, pystytäänkö niiden avulla ehkäisemään allergioita pysyvästi.

Kommenttini
Työ oli julkaistu 2006, joten nyt on kulunut lisää 3 vuotta ja ehkä on odotettavissa jatkoa artikkeliin tai sellainen jo on jossakin lehdessä.
21.1.2009 10:55
8.2. 2011

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar